• Polityka ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach w ramach korzystania z serwisu internetowego www.bomard.home.pl, procesów kontaktowych za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikacji telefonicznej jest Czesław Kędziora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. BOMARD Czesław Kędziora (dane kontaktowe: Laski 10 D, 62-731 Przykona, tel. 63 278 65 05, biuro@bomard.home.pl ).

Państwa dane osobowe w zakresie określonym treścią kierowanych zapytań będą przetwarzane w celu odpowiedzi na nie (podstawa prawna: 1Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), przygotowania oferty (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, w tym przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń lub przez czas trwania ewentualnych postępowań. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 • Polityka cookies

 1. 1. Serwis bomard.home.pl (dalej nazywane „Serwisem”) korzysta z plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. 2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. 3.Pliki cookies mają na celu umożliwić działanie podstawowych funkcjonalnośc strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Strona Serwisu może nie funkcjonować poprawnie bez tych plików.
 4. 4.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. 5.Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można:
  1. wybrać odpowiednią opcję zamieszczoną w banerze pop-up informującym o stosowaniu cookies w Serwisie lub
  2. zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies na używanym urządzeniu.
 1.  

Nasze wartości

 • Profesjonalizm
 • Wysoka jakość usług
 • Rzetelność i dokładność

Dlaczego my?

 • Gwarancja najlepszych rozwiązań
 • Pełna satysfakcja klienta
 • Elastyczne podejście do potrzeb klenta
 • Szybkość realizacji usług
 • Kompleksowa obsługa
 • Serwis u klienta